ที่ดินขาย

[ราคา] 141,750,000 B

[พื้นที่] 40 ไร่

สถานที่ จ.นครราชสีมา

การเดินทาง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมาเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน ศุนย์การค้าฯ ราคา
สามารถต่อรองได้

ที่ดินขาย

[ราคา] 7,000,000 B

[พื้นที่] 2 ไร่

สถานที่ จ.นครราชสีมา

การเดินทาง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมาเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ห้องพักฯ ราคาสามารถต่อรองได้

ที่ดินขาย

[ราคา] 182,870,000 B

[พื้นที่] 52 ไร่

สถานที่ จ.นครราชสีมา

การเดินทาง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมาเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน ศุนย์การค้าฯ ราคาสามารถต่อรองได้

ที่ดินขาย

[ราคา] 148,750,000 B

[พื้นที่] 42 ไร่

สถานที่ จ.นครราชสีมา

การเดินทาง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมาเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน ศุนย์การค้าฯ ราคาสามารถต่อรองได้

ที่ดินขาย

[ราคา] 473,370,000 B

[พื้นที่] 135 ไร่

สถานที่ จ.นครราชสีมา

การเดินทาง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมาเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน ศูนย์การค้าฯ ราคาสามารถต่อรองได้

ที่ดินขาย

[ราคา] 180,000,000 B

[พื้นที่] 40 ไร่

สถานที่ จ.นครราชสีมา

การเดินทาง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมาเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน ศูนย์การค้าฯ ราคาสามารถต่อรองได้

ที่ดินขาย

[ราคา] 24,800,000 B

[พื้นที่] 31 ไร่

สถานที่ จ.นครราชสีมา

การเดินทาง ต.บึงทับช้าง อ.เมือง จ.นครราชสีมาเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย โรงงานฯ ราคาสามารถต่อรองได้

ที่ดินขาย

[ราคา] 1,300,000 B

[พื้นที่] 2 ไร่

สถานที่ จ.นครราชสีมา

การเดินทาง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมาเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยฯ ราคาสามารถต่อรองได้

ที่ดินขาย

[ราคา] 3,500,000 B

[พื้นที่] 7 ไร่

สถานที่ จ.นครราชสีมา

การเดินทาง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมาเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ติดถนนสายหลักภาคอีสาน ราคาสามารถต่อรองได้

ที่ดินขาย

[ราคา] 450,000 B

[พื้นที่] 34 ตรว.

สถานที่ จ.นครราชสีมา

การเดินทาง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมาเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ติดถนนสายหลักภาคอีสาน ราคาสามารถต่อรองได้